Twój koszyk

Twój koszyk jest pusty

Regulamin ob. do 25.12.2014

Regulamin

Pomoc

Regulamin

Informacja o Firmie


Sklep internetowy działający pod adresem www.optimal24.pl prowadzony jest przez Optimal Wojciech Tatka z siedzibą w Skoczowie przy ulicy Wałowej 3, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Skoczów pod numerem 3034/96, NIP 548-107-07-83, REGON 070683645, e-mail biuro@optimal.net.pl, nr telefonu 33 851 36 51.
 
Właściciel:
Wojciech Tatka. Ochrona danych osobowych


 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.optimal24.pl, są przetwarzane przez Optimal Wojciech Tatka z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Wałowej 3.
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  • realizacji umowy,
  • jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.optimal24.pl,
  • wysyłania informacji o aukcjach na portalu www.allegro.pl wystawionych przez użytkownika optimal-net-pl.
 3. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail  dla http://www.optimal24.pl Wyraża również zgodę na przekazanie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych podanych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w Sklepie http://www.optimal24.pl  (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 5. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.optimal24.pl, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie http://www.optimal24.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN).
 2. Cena podana przy towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.Zamówienia


 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.optimal24.pl, telefonicznie, faxem, mailem, listownie bądź w oddziałach firmy Optimal Wojciech Tatka. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. Zamówienia z nieprawidłowymi danymi klienta lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.
 4. W przypadku chęci odbioru osobistego w jednym z oddziałów Optimal Wojciech Tatka (opcja dostępna w koszyku*), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze towaru w sklepie, po zbadaniu przez klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.
 5. Jeśli wartość zamówienia przekracza kwotę 5 000 PLN:
  • i klient zawiera umowę jako przedsiębiorca - zobowiązany jest do dokonania przelewem płatności całej kwoty wskazanej w potwierdzonym jako przyjęte do realizacji zamówieniu.
  • i klient nie dokonuje zakupu w ramach lub w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą - zobowiązany jest do dokonania wpłaty zaliczki w wysokości stanowiącej różnicę między wartością przyjętego do realizacji zamówienia a kwotą 5 000 PLN.
 6. Sklep optimal24.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości większej niż dwie sztuki mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa sklepu.Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym www.optimal24.pl dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Poczty Polskiej .
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
  • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
  • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 3. Wraz z towarem wydawane są dokument gwarancyjny oraz faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.Sposoby płatnościPłatność za towar może być dokonywana przez klienta w następujący sposób:

 1. Przed wydaniem towaru Klientowi:
  • Przelew na rachunek bankowy Optimal Wojciech Tatka, Nr rachunku: 86 8113 0007 2001 0004 6907 0001, Bank Spółdzielczy w Cieszynie
  • Kartą kredytową
 2. W momencie odbioru towaru:
  • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez Klienta własnym staraniem i na własny koszt ze sklepu Optimal Wojciech Tatka
  • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 3. Optimal Wojciech Tatka może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Optimal Wojciech Tatka jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.
 4. Optimal Wojciech Tatka może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez konsumenta na piśmie pod rygorem nieważności. Konsument może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Optimal Wojciech Tatka na piśmie pod rygorem nieważności.Zwrot towaru

 1. Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 10 dni od daty zakupu i musi fakt ten poprzeć pisemnym oświadczeniem. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym na adres firmy lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.
 2. W celu usprawnienia obsługi, towary zwracane prosimy opisać słowem: „zwrot”, które powinno być umieszczone w widocznym miejscu na przesyłce.
 3. Zwrot towaru, o którym mowa w pkt. 7.1, odbywa się na koszt klienta.
 4. Zwracany sprzęt nie powinien nosić oznak użytkowania. Zwrot towaru powinien być dokonany w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Towar powinien zostać zwrócony wraz z oryginalnym opakowaniem i z elementami, które posiadał w momencie sprzedaży. Oprogramowanie dostarczone na nośnikach wraz ze sprzętem nie może nosić znamion użytkowania.
 5. Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę.
 6. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie produkty/świadczenia, które otrzymał gratisowo, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
 7. W sytuacji, gdy klient zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia pkt. 7.2 – 7.6, umowę kupna- sprzedaży uważa się za niebyłą i klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej zwrócona zostanie kwota stanowiąca wartość zakupionego sprzętu, pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Optimal Wojciech Tatka, i ew. inne koszty, które wykazał sklep, związane z dostarczeniem i obsługą towaru. W przypadku korekty ilościowej towaru, Optimal Wojciech Tatka zastrzega sobie prawo do wystawienia nowej faktury na usługi związane z dostarczeniem i zwrotem towaru, gdy ponosił je Optimal Wojciech Tatka.
 8. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymany towar i o ewentualnych usterkach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera/doręczyciela spisać protokół szkody i uszkodzony towar wysłać za pośrednictwem DPD na adres: ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów na koszt firmy Optimal Wojciech Tatka lub nie odbierać przesyłki od kuriera.  
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje w przypadku nagrań audio i wideo oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
 10. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 7.1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.
 11. Optimal Wojciech Tatka nie stosuje polityki towarów zastępczych.Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Optimal Wojciech Tatka. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Optimal Wojciech Tatka rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.
 2. Aby wysłać sprzęt w ramach reklamacji klient jest zobowiązany do wcześniejszego kontaktu z działem serwisu lub działem handlowym. Paczki muszą być oznaczone słowem „serwis”, nie oznaczone tym słowem mogą zostać nieprzyjęte do serwisu - wrócą do klienta, który będzie musiał zapłacić przewoźnikowi za transport w obie strony.
 3. Sprzęt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do specjalistycznego serwisu (w szczególności: monitory, zestawy komputerowe, notebooki).
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną.
 5. Sprzęt prosimy przysyłać kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu, lub które mogą być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu.
 6. Do sprzętu powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje; opis taki winien być jak najbardziej dokładny. Umożliwi to szybszą diagnozę usterki i realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania ( z tytułu gwarancji lub niezgodności towaru z umową).
 7. Do reklamowanego sprzętu prosimy o dołączenie kserokopii gwarancji lub faktury zakupu. W przypadku braku kserokopii dokumentu świadczącego o jego zakupie w firmie Optimal Wojciech Tatka możliwe jest warunkowe przyjęcie takiego sprzętu do weryfikacji, czy dany sprzęt został zakupiony w firmie Optimal Wojciech Tatka i podlega naprawie gwarancyjnej.
 8. Pracownik serwisu ma prawo zażądać od nabywcy dokument zakupu, gdy oznaczenia na dokumencie magazynowym budzą wątpliwości serwisanta.
 9. Reklamując towar, Klient wysyła sprzęt na adres firmy i na swój koszt, ale po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszty przesyłki są zwracane Klientowi. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany na koszt firmy Optimal Wojciech Tatka
 10. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny i firma nie wykryje usterki, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki.Serwis

 1. Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres:

Optimal Wojciech Tatka - SERWIS

ul. Wałowa 3

43-430 Skoczów

Kontakt z serwisem: tel. 33 477 01 85
Pomoc


Sposoby i koszty dostawy

Poniższe koszty dostaw dotyczą pojedynczej paczki, której:
1. Maksymalna długość nie przekracza 175 cm
2. Wysokość + szerokość + długość < 250 cm

Koszty dostaw paczek wielkogabarytowych ustalane są indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
 
 
koszt
Odbiór osobisty - Cieszyn, ul.Michejdy 2 0 zł
Odbiór osobisty - Skoczów, ul.Wałowa 3 0 zł

Wysyłka kurierem DPD 21zł
Wysyłka kurierem DPD z płatnością przy odbiorze 30zł

Wysyłka Pocztą Polską od 12zł
Wysyłka Pocztą Polską z płatnością przy odbiorze od 13zł

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w przyszłości zasad opłat za dostarczanie towarów. Koszty transportowe dopisywane są na dokumencie zakupu jako pozycja "Usługa transportowa".


Sposoby płatności

gotówka odbiór własny w oddziałach firmy
przelew-przedpłata zamówienie zostanie zrealizowane, gdy pieniądze znajdą się na koncie bankowym firmy Optimal Wojciech Tatka i zostaną zaksięgowane (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto); przelew prosimy dokonać po otrzymaniu odpowiedniej informacji od handlowca obsługującego zamówienie
za pobraniem w wypadku wysyłki spedycją należy zapłacić za towar w momencie odbioru przesyłki, usługa dotyczy tylko zamówień do kwoty 5000zł brutto
płatność elektroniczna / karta kredytowa forma płatności jest obciążona opłatą dodatkową w wysokości 2% wartości zamówienia (liczonymi łącznie z kosztami dostawy)

 

Warunki dostawy

Towar zamówiony w sklepie internetowym optimal24.pl dostarczamy kurierem DPD.

Na czas otrzymania przesyłki składa się:

 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia (min. 24 godz. kurier)


W przypadku towaru z odbiorem osobistym, zamówionego w oddziale firmy Optimal Wojciech Tatka za pomocą strony internetowej, termin odbioru należy ustalić z handlowcem w wybranym oddziale.

W momencie wysłania paczki z naszego magazynu, klient otrzymuje informację mailem.


Warunki gwarancyjne

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Sprzedawcę oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Optimal Wojciech Tatka
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Optimal Wojciech Tatka, z siedzibą i przy ulicy Wałowej 3 w Skoczowie, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Skoczów pod numerem 3034/96, NIP 548-107-07-52, REGON 070683645, e-mail biuro@optimal.net.pl, nr telefonu 33 477 01 81, a Klientami.
 3. Optimal Wojciech Tatka udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji wskazany jest w tabeli specyfikacji gwarancji (wyrażony w postaci xx, gdzie xx to liczba miesięcy) oraz liczy się od daty zakupu sprzętu. Sprzęt posiadający Gwarancję Producenta, nie podlega warunkom gwarancyjnym Optimal Wojciech Tatka i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej Producenta dostarczonej wraz z towarem.
 4. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Optimal Wojciech Tatka; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Optimal Wojciech Tatka i Producenta towaru; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Optimal Wojciech Tatka i producenta towaru; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 5. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Optimal Wojciech Tatka oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Optimal Wojciech Tatka rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku konieczności wysłania wadliwego towaru lub jego części do specjalistycznych serwisów okres rozpatrywania zgłoszenia gwarancyjnego może zostać wydłużony do 28 dni roboczych.


Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej:

 1. Klient wysyła sprzęt na koszt firmy. Po naprawie sprzęt zostanie odesłany również na koszt firmy Optimal Wojciech Tatka.
 2. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, firma Optimal Wojciech Tatka stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Optimal Wojciech Tatka poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez firmę kosztów.
 3. Firma Optimal Wojciech Tatka nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 4. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Optimal Wojciech Tatka w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją, sterownikami, kablami. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 5. Klient zobowiązany jest dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku. Wyłączną odpowiedzialność za dane znajdujące się na nośniku ponosi Klient. W przypadku, gdy Klient dostarcza wraz z wadliwym towarem dodatkowe akcesoria, nośniki, oprogramowanie zobowiązany jest do przedłożenia pisemnej informacji o tym fakcie. Wyłączną odpowiedzialność za utratę wskazanych powyżej elementów ponosi Klient.
 6. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z niezgodności towaru z umową. W relacjach wynikających z niniejszej Gwarancji stosuje się przepisy prawa polskiego.
 7. W pozostałym zakresie warunki niniejszej gwarancji normuje Kodeks cywilny.
 8. Optimal Wojciech Tatka - SERWIS, ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów, serwis@optimal.net.pl, infolinia: 33 477 0 200.


Dostęp do niniejszego regulaminu Klienci mogą uzyskać w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego  na stronie internetowej sklepu lub bezpośrednio pod adresem: http://optimal24.pl/pages/regulamin-i-pomoc.


Pomoc firmy Microsoft

Microsoft dla Małych i Średnich Firm :


Główne informacje kontaktowe:

Portal dedykowany małym i średnim firmom

Odwiedź portal >>

Infolinia

22 507 22 22 *
pon-pt: 8:30-17:00

Zamów bezpłatny kontakt

Oddzwonimy w 48 h >>

Kontakt z Partnerem firmy Microsoft

Znajdź partnera >>

Wyślij opinie na temat Microsoft

Napisz do nas
cpepl@microsoft.com

* Twój operator telefoniczny może pobrać opłatę za połączenie.

 

Pomoc Techniczna firmy Microsoft:


Kontakt telefoniczny:

Wsparcie techniczne związane z oprogramowaniem

801 802 000 * lub
22 549 19 99
pon-pt: 8:00-17:00

Aktywacja produktów Microsoft

00 800 21 11 654 *
nr międzynarodowy
pon-pt: 8:00-20:00

Pomoc w usuwaniu wirusów, programów szpiegujących,
narzędzi hakerskich

801 802 000 * lub
22 594 19 99
pon-pt: 8:00-20:00

Kontakt on-line:

Asystowana pomoc techniczna udzielana przez Konsultanta Microsoft

Wybierz temat rozmowy >>

Chat z Konsultantem Microsoft

Zadaj pytanie Konsultantowi >>
pon-pt: 9:00-17:00

Fora pomocy technicznej Microsoft:

Microsoft Answer- odpowiedzi związane z systemami Windows,
pakietami Office i Security Essentials

Zadaj pytanie, a odpowiemy do 72h >>

Portal Społeczności Windows Server System

 

Akceptujemy formy płatności:
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Optimal Wojciech Tatka
z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Wałowej 3, 43-430 w celach związanych z realizacją zapytania oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą
przetwarzane przez Optimal Wojciech Tatka, ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów na podstawie
art. 6 ust.1 pkt b Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Podanie danych jest dobrowolne,
jednak niezbędne w celu uzyskania odpowiedzi na zapytanie. Mam świadomość swojego prawa
dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania - w tym celu mogę kontaktować się z firmą
Optimal Wojciech Tatka poprzez adres e-mail: sekretariat@optimal.net.pl lub listownie na adres siedziby.
Czytaj więcej: RODO

*Pola obowiązkowe